top of page

Donderdag 24 februari 2022

De rol van darmbacteriën bij gedrag en hersenaandioeningen

Prof. dr. Michiel Kleerebezem is hoogleraar bij de afdeling “Host Microbe Interactions” van Wageningen Universiteit & Research. Zijn expertise is gericht op de moleculaire biologie, fysiologie en adaptatie-mechanismen van darmbacteriën, met name van melkzuurbacteriën, probiotica en het gehele darm-microbioom. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich steeds meer op het begrijpen van de moleculaire communicatie tussen darmbacteriën en hun gastheer. Michiel Kleerebezem is (mede)auteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties en meer dan 30 octrooiaanvragen.

Locatie : De MESS

Presentatie: Jan Douwe Kroeske

​Aanvang: 20.00 uur (muziek 19.45 uur) / Toegang Gratis
Muziek:Ernst Geel (piano)

De rol van darmbacteriën bij gedrag en hersenaandoeningen. In onze darmen huist een miljardenbevolking. Talloze bacteriën, virussen, gisten en schimmels 'wonen' er en verrichten werk van onschatbare waarde. Samen noemen we dit het 'microbioom'. Ons microbioom weegt zo'n 1,5 kilogram en speelt een sleutelrol in het gezond houden van onze spijsvertering en daarmee onze algehele gezondheid. Recent onderzoek wijst echter uit dat ons microbioom ook in staat is om chemische processen in de hersenen te beïnvloeden. Daarmee kan het een effect hebben op ons gedrag, onze gevoelens, ons humeur en zelfs op onze gezondheid. Bijvoorbeeld, is er toenemend bewijs dat bepaalde darmbacteriën een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson en mogelijk ook bij het ontstaan van andere hersenaandoeningen. Het is ook bekend dat toediening van probiotica aan ratten en muizen tot minder angst en depressie leidt. 

 

Het is nog onduidelijk hoe de communicatie tussen onze darmen en het brein precies werkt. Het is wel opvallend dat darmbacteriën stoffen als serotonine, dopamine en noradrenaline kunnen gebruiken voor hun onderlinge communicatie. En dat zijn precies dezelfde stoffen die ons ‘gewone’ zenuwstelsel gebruikt voor communicatie en die o.a. onze stemming in grote mate beïnvloeden. 

 

Er zijn momenteel diverse onderzoekers die de vraag willen beantwoorden of het mogelijk is om invloed uit te oefenen op de werking en de gezondheid van onze hersenen door middel van speciale voeding die gericht is op het veranderen van de samenstelling van ons microbioom. En inderdaad, bij ADHD zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen gevonden dat veranderingen in het dieet een gunstig effect kunnen hebben op de symptomen van ADHD. 

 

Prof. dr. Michiel Kleerebezem zal in zijn lezing ingaan op de huidige kennis op dit terrein en zal vragen kunnen beantwoorden of speciale voeding(ingrediënten) gericht op ons microbioom in de toekomst mogelijk ons gedrag of onze stemming kunnen beïnvloeden (food for mood) of bepaalde hersenziekten kunnen voorkomen of behandelen.

flyer SCH feb 2022.jpg
bottom of page