top of page


Donderdag 31 maart 2016

Aanpassen aan een warmer wordende wereld

 

Wetenschappelijke speurtocht door Prof. dr. Marcel Visser. Hij is afdelingshoofd Dierecologie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Als hoogleraar is hij verbonden aan Wageningen Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. De evolutionair ecoloog onderzoekt verschuivingen in voedselketens als gevolg van klimaatverandering.

 

Brasserie De Bank, Smeepoortstraat 1 in Harderwijk

Presentatie: Jan Douwe Kroeske

Aanvang: 20.00 uur (muziek 19.00 uur) / Toegang Gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wereld wordt warmer. Dat is ook in Nederland merkbaar en dat heeft gevolgen voor de natuur. Planten groeien vroeger, trekvogels keren eerder terug en kikkers komen sneller uit hun winterrust.

 

De jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen zijn dus aan het verschuiven. Maar niet alle verschuivingen gaan even snel. Hierdoor raakt de afstemming in voedselketens verstoord.

 

De verschuivingen bij planten en planteneters gaan twee keer zo snel als bij dieren die prooien eten. Prof. Marcel Visser onderzoekt de problemen in de voedselketen ‘eik - wintervlinder – koolmees’.

 

In deze keten verschuift het uitlopen van de eik en het uitkomen van de eieren van de wintervlinder sneller dan de datum waarop de koolmees eieren legt. In welk tempo de koolmees zich kan aanpassen, is de centrale vraag bij het onderzoek.

 

Science Café Xtra

Voorafgaand aan de lezing van Prof. Marcel Visser geven drie scholieren uitleg over hun profielwerkstukken. Lars van de Sander (RSG) heeft zich verdiept in het onderwerp: ‘De invloed van positief fysiek contact op het geluksgevoel.’ Maud Veen en Lonneke Verboom (CCNV) vragen zich af: ‘Hoe schoon is jouw nieuwe kleding?’

 

De muziek wordt verzorgd door Pick up Together onder leiding van Reinier van Hoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC313.3 (1)
SC313.6
bottom of page