top of page

Donderdag 24 september 2020   AFGELAST

 

Sleutelen aan toekomstige kinderen? Een ethische verkenning.

 

Professor dr. Wybo Dondorp is bijzonder hoogleraar Metamedica aan de Universiteit Maastricht. Zijn vakgebied richt zich op het verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg in een globaliserende wereld. De dialoog met uiteenlopende betrokkenen over ethische onderwerpen en sociaal-politieke thema’s is een belangrijk onderdeel van het vak. In het Science Café Harderwijk staan er vragen centraal rondom ethische dilemma’s bij het ‘knippen en plakken’ in ons DNA. 


Kiembaanmodificatie is het aanbrengen van genetische veranderingen die aan het nageslacht worden doorgegeven. Erfelijke aandoeningen kunnen hierdoor uit het DNA worden verwijderd. De wijzigingen die in het DNA van een embryo worden verricht zijn
onomkeerbaar en worden dus van generatie op generatie doorgegeven. Wereldwijd is afgesproken dat de mens het DNA van de mensheid niet zal veranderen. Maar het is technisch inmiddels wel degelijk mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Het is logisch dat er internationaal volop wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Wybo Dondorp geeft uitgebreid uitleg over kiembaanmodificatie als mogelijkheid om actief in te grijpen in het genoom van toekomstige kinderen. Samen met het publiek gaat hij dieper in op de vraag of de zorgen daarover terecht zijn of dat het gaat om de gebruikelijke weerstand zoals eerder bij de introductie van IVF.

 


Donderdag 26 november 2020   AFGELAST

 

 

Prof. dr. Rien van de Weijgaert, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Groningen, met een lezing over donkere materie en donkere energie in het heelal. De twee grootste onopgeloste vraagstukken in de astronomie zijn de samenstelling van de donkere materie en de ware aard van de nog veel mysterieuzere donkere energie. 

 


Donderdag 28 januari 2021   AFGELAST

 

bottom of page