top of page

Donderdag 27 maart 2014 ‘Het dreigend gevaar van overstromingen’

 

Wetenschappelijke speurtocht door Professor dr. Jeroen Aerts, hoogleraar risicomanagement klimaat en water bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Brasserie De Bank, Smeepoortstraat 1 in Harderwijk

Presentatie: Jan Douwe Kroeske

Aanvang: 20.00 uur (muziek 19.00 uur)

Toegang Gratis

 

Als gevolg van klimaatveranderingen nemen wereldwijd de aantallen heftige stormen en overstromingen toe. En daarmee de risico’s op catastrofes in kustgebieden.

Professor Jeroen Aerts doet al bijna twintig jaar onderzoek naar methoden om met name stedelijke gebieden beter te beschermen tegen deze natuurrampen. Hij geeft uitleg over maatregelen die steden aan het water zullen moeten treffen om de risico’s te verkleinen.

Daarbij deinst hij niet terug voor een pleidooi voor een ingrijpend andere invulling van de infrastructuur. In binnen- en buitenland wordt vaak een beroep gedaan op zijn deskundigheid. Zo schakelde New York hem in om een plan te ontwerpen dat de stad kan beschermen tegen toekomstige stormen.

Hij bedacht tevens constructies waarbij Nederlanders zich weer kunnen verzekeren tegen overstromingen. Een mogelijkheid die na de watersnoodramp van 1953 lange tijd niet bestond. 

 

De muziek wordt verzorgd doorSoul4mation.

 

 

 

bottom of page