genenesc.png

Initiatiefnemers & Vrienden

Science Café Harderwijk wordt georganiseerd door:
 
Dagelijks bestuur:
Ad Sitsen (voorzitter)
Mari Smits (penningmeester)
Evelien van Zandbergen (secretaris)

Ruud Mantingh (lid)
Henri Heussen (lid)
Vacature (lid) sponsoring

Vacature (lid) PR

 

Sprekerscommissie:
Ad Sitsen
Ruud Mantingh
Henri Heussen
Mari Smits
 
Muziekcommissie:
Evelien van Zandbergen
 
PR/Communicatie:
Vacature
 
Website:
Mari Smits    

                         
Soc.Media:
Mari Smits

 

Gespreksleider: Jan Douwe Kroeske
 
Science Café is mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Rabobank Randmeren
Rotary Harderwijk
 
Sponsoren van Science Café zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accent Communicatiemakers

Active Group
Aequator - Groen & Ruimte
BOLD
Christelijk College Nassau-Veluwe
Brasserie De Bank
Delta Advies
FENZ op reis
G.J. Visscher B.V. Adm.- & Fiscaaladv.bur.

Green Offices
Higher View
Kooij & Dekker
Mulder Bouwmanagement
 
Vrienden van Science Café zijn:
Enige particulieren, die een vrienden-bijdrage aan het Science Café hebben gedaan.
 
Het Science Café Harderwijk wil haar publiek een interessant programma aanbieden, zonder dat er entree betaald moet worden. Helpt u ons dit mogelijk te maken?
U kunt het Science Café Harderwijk op verschillende manieren steunen.
-Een gift op onze bankrekening (IBAN: NL49 RABO 0110855914 ) is hartelijk welkom.
-Via het donatie-formulier dat te vinden is op het tabblad "Ook vrienden worden van Science Café"

-Een vrijwillige bijdrage in de collectebus op de avond zelf.
 
Wilt u bedrijfsponsor worden, stuur dan een mail naar science@sciencecafeharderwijk.nl en wij nemen graag contact met u op.

 

sponsoren 2021.jpg
brain-evolution-orig.jpg
rossegrutto.jpg