Het gehele programma is onder strikt voorbehoud

Donderdag 23 september 2021

Prof. Y.A.L. Pijnenburg is Neuroloog en verbonden aan het Alzheimercentrum in Amsterdam

Donderdag 25 november 2021

 

Prof. dr. Marion Koopmans. Vóórdat de Covid-19 pandemie uitbrak heeft prof. dr. Marion Koopmans, hoogleraar virologie en hoofd van de afdeling Viroscience van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ons toegezegd om in januari 2020 naar Harderwijk te komen. Hopelijk is haar agenda in november 2021 wat rustiger dan tijdens het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie en kan ze dan inderdaad naar ons Science Café komen. Prof. Koopmans is lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de huidige Covid-19 pandemie, ook adviseert zij de WHO bij de wereldwijde bestrijding van infectieziekten. 

Donderdag 27 januari 2022

Prof. dr. Michiel kleerebezem is hoogleraar bij de afdeling Host-Microbe Interactomics van Wageningen University & Research

Voorlopige titel: "De rol van darmbacteriën bij gedrag en hersenaandoeningen”

Donderdag 24 september 2020   AFGELASTSleutelen aan toekomstige kinderen? Een ethische verkenning.

 

Professor dr. Wybo Dondorp is bijzonder hoogleraar Metamedica aan de Universiteit Maastricht. Zijn vakgebied richt zich op het verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg in een globaliserende wereld. De dialoog met uiteenlopende betrokkenen over ethische onderwerpen en sociaal-politieke thema’s is een belangrijk onderdeel van het vak. In het Science Café Harderwijk staan er vragen centraal rondom ethische dilemma’s bij het ‘knippen en plakken’ in ons DNA. 


Kiembaanmodificatie is het aanbrengen van genetische veranderingen die aan het nageslacht worden doorgegeven. Erfelijke aandoeningen kunnen hierdoor uit het DNA worden verwijderd. De wijzigingen die in het DNA van een embryo worden verricht zijn
onomkeerbaar en worden dus van generatie op generatie doorgegeven. Wereldwijd is afgesproken dat de mens het DNA van de mensheid niet zal veranderen. Maar het is technisch inmiddels wel degelijk mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Het is logisch dat er internationaal volop wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Wybo Dondorp geeft uitgebreid uitleg over kiembaanmodificatie als mogelijkheid om actief in te grijpen in het genoom van toekomstige kinderen. Samen met het publiek gaat hij dieper in op de vraag of de zorgen daarover terecht zijn of dat het gaat om de gebruikelijke weerstand zoals eerder bij de introductie van IVF.

 


Donderdag 26 november 2020   AFGELAST

 Prof. dr. Rien van de Weijgaert, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Groningen, met een lezing over donkere materie en donkere energie in het heelal. De twee grootste onopgeloste vraagstukken in de astronomie zijn de samenstelling van de donkere materie en de ware aard van de nog veel mysterieuzere donkere energie. 

 


Donderdag 28 januari 2021   AFGELAST

 

Donderdag 25 maart 2021

 

Presentatie: Jan Douwe Kroeske
Muziek: Lady L & The Lads

Peter Bos (1983) werkt als universitair hoofddocent pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de invloed van hormonen op empathie en sociale binding. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Harderwijk.

De biologie van menselijke relaties
Welke rol spelen hormonen in de relatie tussen ouders en kinderen, tussen geliefden en in de verhoudingen op de werkvloer? Wat is daarbij de rol van onze hormoonhuishouding? Wat doen die hormonen met ons brein? Wat zijn de gevolgen voor ons biologische systeem wanneer relaties verstoord raken? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat zegt dit alles over ons, mensen? Relaties zijn voor mensen een biologische noodzaak. En in tijden van crisis neemt die noodzaak alleen maar toe. Gedurende de huidige corona-epidemie ervaren de meesten van ons dat elke dag. Al vroeg in de ontstaansgeschiedenis van de mens waren hormonen betrokken bij de omgang en het gevoel van verbondenheid met onze medemensen. In zijn lezing, en naar aanleiding van zijn recent verschenen boek ‘Verbonden’, legt wetenschapper Peter Bos uit hoe dat precies werkt. Ons hormonale systeem, het resultaat van miljoenen jaren evolutie, maakt deze verbondenheid mogelijk, en dat is iets om te koesteren.

 


 

 

 


 

 

 

 


www.sciencecafeharderwijk.nl

IMG_8847
IMG_8847

IMG_8846
IMG_8846

IMG_8847
IMG_8847

IMG_8847
IMG_8847

1/11