Wat nog meer


24 september 2020 - 

insta.jpg

Het gehele programma is onder strikt voorbehoud

Donderdag 24 september 2020


Sleutelen aan toekomstige kinderen? Een ethische verkenning.

Professor dr. Wybo Dondorp is bijzonder hoogleraar Metamedica aan de Universiteit Maastricht. Zijn vakgebied richt zich op het verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg in een globaliserende wereld. De dialoog met uiteenlopende betrokkenen over ethische onderwerpen en sociaal-politieke thema’s is een belangrijk onderdeel van het vak. In het Science Café Harderwijk staan er vragen centraal rondom ethische dilemma’s bij het ‘knippen en plakken’ in ons DNA. 


Kiembaanmodificatie is het aanbrengen van genetische veranderingen die aan het nageslacht worden doorgegeven. Erfelijke aandoeningen kunnen hierdoor uit het DNA worden verwijderd. De wijzigingen die in het DNA van een embryo worden verricht zijn
onomkeerbaar en worden dus van generatie op generatie doorgegeven. Wereldwijd is afgesproken dat de mens het DNA van de mensheid niet zal veranderen. Maar het is technisch inmiddels wel degelijk mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Het is logisch dat er internationaal volop wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Wybo Dondorp geeft uitgebreid uitleg over kiembaanmodificatie als mogelijkheid om actief in te grijpen in het genoom van toekomstige kinderen. Samen met het publiek gaat hij dieper in op de vraag of de zorgen daarover terecht zijn of dat het gaat om de gebruikelijke weerstand zoals eerder bij de introductie van IVF.

 


Donderdag 26 november 2020

 

Prof. dr. Rien van de Weijgaert, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Groningen, met een lezing over donkere materie en donkere energie in het heelal. De twee grootste onopgeloste vraagstukken in de astronomie zijn de samenstelling van de donkere materie en de ware aard van de nog veel mysterieuzere donkere energie. 

 


Donderdag 28 januari 2021

Donderdag 25 maart 2021

Prof. dr. Wybo Dondorp, hoogleraar Metamedica aan de Universiteit Maastricht met “Sleutelen aan toekomstige kinderen? Een ethische verkenning”. 

Prof. Dondorp is bijzonder hoogleraar Metamedica aan de Universiteit Maastricht. Zijn vakgebied richt zich op het verbeteren van gezondheid en gezondheidszorg in een globaliserende wereld. De dialoog met uiteenlopende betrokkenen over ethische onderwerpen en sociaal-politieke thema’s is een belangrijk onderdeel van het vak. In het Science Café Harderwijk staan er vragen centraal rondom ethische dilemma’s bij het ‘knippen en plakken’ in ons DNA. 


Kiembaanmodificatie is het aanbrengen van genetische veranderingen die aan het nageslacht worden doorgegeven. Erfelijke aandoeningen kunnen hierdoor uit het DNA worden verwijderd. De wijzigingen die in het DNA van een embryo worden verricht zijn
onomkeerbaar en worden dus van generatie op generatie doorgegeven. Wereldwijd is afgesproken dat de mens het DNA van de mensheid niet zal veranderen. Maar het is technisch inmiddels wel degelijk mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Het is logisch dat er internationaal volop wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Wybo Dondorp geeft uitgebreid uitleg over kiembaanmodificatie als mogelijkheid om actief in te grijpen in het genoom van toekomstige kinderen. Samen met het publiek gaat hij dieper in op de vraag of de zorgen daarover terecht zijn of dat het gaat om de gebruikelijke weerstand zoals eerder bij de introductie van IVF.

Donderdag 25 november 2021

 

Prof. dr. Marion Koopmans. Vóórdat de Covid-19 pandemie uitbrak heeft prof. dr. Marion Koopmans, hoogleraar virologie en hoofd van de afdeling Viroscience van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ons toegezegd om in januari 202 naar Harderwijk te komen. Hopelijk is haar agenda in november 2021 wat rustiger dan tijdens het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie en kan ze dan inderdaad naar ons Science Café komen. Prof. Koopmans is lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de huidige Covid-19 pandemie, ook adviseert zij de WHO bij de wereldwijde bestrijding van infectieziekten. 


www.sciencecafeharderwijk.nl

afgelast

afgelast

afgelast