Harderwijk, 6 januari 2021

 

Beste liefhebber, sponsor en/of Vriend van Science Café Harderwijk,
 

We wensen u allen een goed en gezond 2021 toe en daarbij dat er spoedig een einde zal komen aan de coronaviruspandemie. De vaccinaties gaan beginnen en hopelijk hebben deze snel een gunstig effect op het verloop van deze ellendige infecties en kunnen veel van de huidige beperkingen worden teruggeschroefd of opgeheven. De maatregelen van overheidswege in verband met de coronaviruspandemie zijn nog steeds heel vervelend maar toch … blijf je aan de regels van het RIVM houden, dan zien we elkaar hopelijk weer snel.
 

Met pijn in ons hart hebben we u al moeten mededelen dat enkele avonden van het seizoen 2020 - 2021 niet door konden gaan. Er waren teveel restricties om een avond van het Science Café Harderwijk te organiseren. Sprekers waren ook zeer terughoudend om naar Harderwijk te komen omdat ze in hun dagelijks leven ook geen fysieke hoorcolleges (mogen) geven en omdat vrijwel alle wetenschappelijke bijeenkomsten tot het einde van 2020 werden afgelast of alleen in digitale vorm werden georganiseerd. Nu moeten we u weer teleurstellen en helaas mededelen dat ook de avond van 28 januari a.s. is afgelast. De nog steeds hoge aantallen coronavirusbesmettingen hebben geleid tot herinvoering van flinke restricties en de kans dat we binnenkort daarin versoepeling zullen krijgen is niet zo groot.
 

Daarmee zijn al bijna alle avonden van het seizoen 2020/2021 voorbij. We hebben donderdag 25 maart 2021 nog voor ons liggen en zullen binnenkort bespreken wat te doen. Uiteraard houden we u op de hoogte.

We zijn ook reeds bezig met het volgend seizoen 2021/2022 en kunnen u onder voorbehoud mededelen dat – na overleg – prof. dr. Marion Koopmans heeft toegezegd om op donderdag 25 november 2021 een lezing te komen verzorgen. Prof. Koopmans is lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de huidige Covid-19 pandemie, ook adviseert zij de WHO bij de wereldwijde bestrijding van infectieziekten. 

 

Blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,

namens het Science Café Harderwijk,

 

Ad Sitsen (voorzitter)