NIEUWSBRIEF SCIENCE CAFÉ HARDERWIJK MAART 2022

Beste liefhebber, sponsor en/of Vriend van Science Café Harderwijk,
 

Het was een prachtige lezing, op die 24e februari, toen we eindelijk weer een ‘gewone’ bijeenkomst konden houden. We hoopten op 24 maart nog een lezing te kunnen organiseren maar in de nasleep van de covid-19-pandemie bleek dat helaas niet mogelijk. We bereiden ons nu voor op het nieuwe seizoen met hopelijk weer vier live avonden in september en november 2022 en januari en maart 2023.

De eerstvolgende avond zal zijn op donderdag 29 september, de plaats is nog niet met zekerheid bekend. De spreker is prof. dr. Marion Koopmans en het onderwerp ‘Virale infecties en hun bestrijding. De lessen van corona’.  
Prof. dr. Marion Koopmans is hoogleraar virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en gespecialiseerd in virale zoönosen, virusziekten die van dieren kunnen overgaan naar mensen. Zij is lid van de Gezondheidsraad, adviseert de WHO en is lid van het Outbreak Management Team dat de regering adviseert over maatregelen die de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 moet tegengaan. In 2018 ontving Prof. Koopmans de Stevinpremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Ook ontving zij recent de Machiavelliprijs en de Irispenning, jaarlijkse prijzen op het gebied van (wetenschaps)communicatie.
We zullen u uiteraard nader informeren over de plaats waar deze lezing zal worden gehouden. U kunt de ontwikkelingen altijd volgen op onze website (www.sciencecafeharderwijk.info

De tweede lezing van het volgend seizoen zal plaatsvinden op  donderdag 24 november 2022 en wordt georganiseerd in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Om uiteenlopende redenen scheiden de wegen van Brasserie de Bank en het Science Café Harderwijk zich. Naar het zich laat aanzien hebben we een nieuw onderdak gevonden in Culturele Broedplaats MESS, Oranjelaan 11A, 3843 AA Harderwijk (https://messharderwijk.nl). We zijn Ernst Schuurkamp van Brasserie De Bank (en eerder De Oude Drukkerij) zeer dankbaar voor de gastvrijheid die ons Science Café Harderwijk daar de afgelopen 10 jaar heeft ondervonden.


Met vriendelijke groeten,
namens het Science Café Harderwijk,
Ad Sitsen (voorzitter)