Sponsoren welkom!

 

Omdat de lezingen gratis toegankelijk zijn - we verleiden de bezoekers van de lezing wel tot een vrijwillige bijdrage in de collectebus... - vraagt Science Café Harderwijk u of uw bedrijf te helpen om de lezingen mogelijk te maken.

Science Café Harderwijk biedt u drie sponsormogelijkheden:

  1. A  100 euro per lezing;

  2. B  150 euro voor 4 achtereenvolgende lezingen;

  3. C  250 euro voor 8 achtereenvolgende lezingen.

Als tegenprestatie voor uw sponsoring presenteert Science Café Harderwijk uw (bedrijfs-)logo of -naam op alle print-, presentatie- en online media die wij inzetten in aanloop tot en tijdens de gesponsorde lezing(en). En Science Café Harderwijk geeft u recht op 4 zitplaatsen per gesponsorde lezing.

Als u sponsor wilt worden, neem dan contact op met bestuurslid Martin Foppen (06 22558692, martin@frstudio.nl) of onze penningmeester Mari Smits (penningmeester@sciencecafeharderwijk.nl).